Effectief Communiceren

Wordt er in uw bedrijf ook zoveel tijd verspild door miscommunicatie?

 

Weerstanden overwinnen

Met collega's op dezelfde golflengte komen

Prettig samenwerken

> Uw medewerkers hadden toch heldere afspraken met elkaar gemaakt en nu komt er (weer)

  helemaal niets van terecht.

> Lukt het uw medewerkers niet op een gepaste wijze iets te zeggen over elkaars gedrag?

> Zijn ze vakinhoudelijk goed en communicatief niet ijzersterk?

We communiceren de hele dag: via face-to-face gesprekken, via de telefoon, via social media. Alles wat we zeggen, doen, uitstralen heeft effect. Heeft het ook het beoogde effect? 

Resultaat

* Er is een open werksfeer

* Medewerkers geven elkaar op constructieve wijze feedback

* Meetbare tijdwinst

Aandachtspunten

. Dé basis: actief luisteren

. LSD: luisteren-samenvatten-doorvragen

. Feedback geven en -ontvangen

. Diverse soorten communicatie en effect

. Hoofdrollen van gedrag en effect

. Eigen 'streepjescode' en effect

. Omgaan met weerstanden en mindset 

Aanpak

De wensen van de opdrachtgever en de individuele leerdoelen van de deelnemers vormen de ingrediënten voor de casuïstiek die als rode draad door de training gaat. Op respectvolle en prettige wijze wordt een sfeer gecreëerd die voldoende veiligheid biedt om In Company gewenste en noodzakelijke stappen voorwaarts te zetten. Training verspreid over een periode opdat leerdoelen in de praktijk kunnen worden uitgeprobeerd en teruggekoppeld.

© 2020 VAN BEEK Communicatie.com

+31 6 14 33 91 49